Lithuanian

Atleidimas Iš Darbo Savo Noru

atleidimas iš darbo savo noru، Atsistatydinimas savo noru. Norėdami išeiti iš darbo ir nutraukti darbo sutartį, turite pateikti raštišką prašymą darbdaviui. Nutraukus tiek terminuotą, tiek neterminuotą darbo sutartį, ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų privalote informuoti darbdavį.

atleidimas iš darbo savo noru straipsnis

komentarą. 55 straipsnis Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių. Keista: 2022-06-28 Pagal įstatymo Nr. XIV-1189 (nuo 2022-01-08) (TAR, 2022, Nr. 2022-15178) 1. Neterminuota ir terminuota sutartis gali būti raštu, įspėjus darbdavį.

Prašymas atleisti iš darbo pateikiamas, kai darbuotojas nori išeiti iš darbo savo noru be svarbių priežasčių. Ši teisė nustatyta Civilinio kodekso 55 str. Darbuotojo prašymas atleisti iš darbo turi būti pateiktas raštu, įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų.

Previous post
Gyvūnų Supanašėjimas Su Aplinka
Next post
Kiek Reikia Atidirbti Išeinant Iš Darbo

Leave a Reply