Lithuanian

Papildomos Atostogos Už Stažą

papildomos atostogos už stažą، Papildomos atostogos suteikiamos: už ilgalaikį nepertraukiamą darbą toje pačioje darbo vietoje – darbuotojams, turintiems daugiau kaip 10 metų nepertraukiamo darbo stažą toje pačioje darbo vietoje – 3 darbo dienos, už kiekvienus paskesnius 5 metus toje pačioje darbo vietoje. darbas – vienas.

papildomos atostogos už stažą

Prailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos išmokos. Keista: 2022-06-28 Pagal įstatymo Nr. XIV-1189 (nuo 2022-08-01) (TAR, 2022, Nr. 2022-15178) 1. Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine ir psichine įtampa bei profesiniais pavojais bei specialiomis darbo sąlygomis, suteikiama iki keturiasdešimties. vienas.

Ar liko papildomų atostogų, kada apmokamos atostogos? Palyginti su senuoju Darbo įstatymu, išlieka tokios atostogų rūšys, kaip pailgintos papildomos atostogos. Skirtumas tas, kad taikoma bendroji taisyklė nurodoma darbo dienomis, nebent darbo dienų skaičius per savaitę yra mažesnis arba kitoks – tokiu atveju.

Previous post
Keliu Vėliavą Už Ukrainą Nato
Next post
Ačiū Už Sveikinimus

Leave a Reply