Lithuanian

Viena Iš Koordinačių

viena iš koordinačių، Koordinačių sistemos pagalba galima išspręsti atstumą tarp dviejų taškų, ar tai būtų taškas, priklausantis tam tikrai geometrinei figūrai, ar nauja taško padėtis pajudinus jį tam tikru atstumu žinoma kryptimi, panašias užduotis. Koordinačių sistema taip pat yra daugelio sudėtingesnių matematinių ir modeliavimo metodų dalis.

viena iš koordinačių

Geografinė koordinačių sistema (sutrumpintai GKS) – tai koordinačių sistema, naudojama taško vietai rutulio paviršiuje (gaublyje) nurodyti. Sistema naudoja geografines koordinates, apibūdinančias atstumą tarp bet kurio iš dviejų viena kitai statmenų didžiųjų apskritimų taškų – Žemės pusiaujo (iš vakarų į rytus) ir Grinvičo dienovidinio (iš šiaurės iki …

Pagrindinės geodezinių tyrimų sritys: Žemės taškų koordinačių ir Žemės gravitacinio lauko parametrų nustatymas bendroje geocentrinėje koordinačių sistemoje (koordinačių pradžia sutampa su Žemės masės centru, o ašys – 2010 m. su Žemės sukimosi ašimi), Žemės formos tobulinimas ir jos matematika.

Previous post
Kiek Reikia Atidirbti Išeinant Iš Darbo
Next post
Alkinių Šeimos Paukštis

Leave a Reply